logo

Hannover’de Ladix Standına Büyük İlgi

14-17 Ocak 2017 Ta­rih­le­ri ara­sın­da Al­ma­ya’ da ger­çek­le­şen Ulus­la­ra­ra­sı Halı ve Zemin Kap­la­ma­la­rı Fu­arın­da Ladix yeni ürünü Bey­ler­be­yi se­ri­si­ni ta­nıt­tı.
Daha önce İnter­mob Fu­arın­da ta­nı­tı­lan ürün, Do­mo­tex Fu­arın­da da ser­gi­le­ne­rek zi­ya­ret­çi­ler­den tam not aldı.
Ladik Orman Ürün­le­ri Genel Mü­dü­rü Ahmet Dilek ‘’ Stan­da olan il­gi­den do­la­yı çok mem­nu­nuz.​Sağ­lam adım­lar­la hem iç, hem de dış pa­zar­da marka bi­li­nir­li­ği­mi­zi ar­tır­dık. Bey­ler­be­yi se­ri­si­ne gelen ta­lep­ler­de ol­duk­ça iyi. Ba­şa­rı­la­rı­mız­da fu­ar­la­rın­da et­ki­si var. He­de­fi­miz büyük. 2016 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin en hızlı bü­yü­yen şir­ket­le­ri ara­sın­da 46.​olduk.2017 yı­lın­da da ya­tı­rım­la­rı­mı­zı ar­tı­ra­rak, yerli ve ya­ban­cı fir­ma­la­rın çözüm or­ta­ğı ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz.’’ Dedi.

Share
361 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER